Metsästysharrastusta Ylivieskassa

Metsäkauriin metsästys

Seurassa on pyydetty kauriita useana syksynä. Ensimmäisinä vuosina harrastettiin pääasiassa kyttäyspyyntiä. Kaudelle 2004-05 kaatolupia oli enemmän ja silloin katsottiin tarpeelliseksi kerätä seuran halukkaista jäsenistä kokoon oma metsäkauriin pyyntiin vihkiytynyt porukka. Samalla valittiin jahti-isäntä ja laadittiin pyynnille omat säännöt hirviporukan tapaan. Pyyntimenetelminä on käytetty pääasiassa kyttäys- ja ajopyyntiä. Jahtipäivän porukan koosta ja olosuhteista riippuen metsästäjät ovat kokeilleet ja kehitelleet eri pyyntimenetelmiä. Metsästyksen lisäksi jahtiporukka tekee jatkuvaa riistanhoitotyötä esimerkiksi huolehtimalla kauriiden talviruokinnasta.