Metsästysharrastusta Ylivieskassa

Rauhoitusalueet ja metsästyskiellot

Rauhoitusalueet

Teerten ruokintapaikat :
Ruokintapaikkojen ympäristö rauhoitetaan 250 m:n säteellä metsästykseltä

Kauriin ruokintapaikat:
Kauriin ruokintapaikka sekä 100 metriä ympäristöstä, kauriin
metsästys kielletty.

Ruokintapaikan pitäjän tulisi merkitä ruokintapaikka
keltaisella nauhalla.

Metsästyskiellot

Raviradan ympäristö: kts. erillinen kartta + kesäkokouspöytäkirja 2017

  • Pekka Pakolan omistama maa-alue Laitavainio rek. nro 27:6 pinta-ala 2,18 ha ei ole seuralle vuokrattua aluetta. Tila sijaitsee Murrossa ja se on lammikkoaluetta.
  • Kanalintujen pyynti pelloilta ja turpeenottoalueilta kielletty.
  • Rautahaulien käyttö sallittu peltoalueilla sekä Kalajoen ranta-alueilla

Lika-altailta Keskisen pohjannevan tietä, Pohjanojaan josta edelleen Mertuanojaan, edelleen Katiskonojan suuhun asti. Punaisen viivan eteläpuoleisella osalla kaikki metsästys kielletty.

Lisäksi Mertuanojan sillan ja Katisko-ojan risteyksen välisellä osalla vesilinnustus kielletty.

Uusi Junnikankankaan teollisuustonttien kaavoitusalueella metsästys kielletty, alue lisätään karttaan mahdollisimman pian. Alueen tunnistaa mm. entiset kettutarhojen alueet ja sen ympäristöt.

Tässä Junnikankankaan kaavoitettu alue. Rauhoitusalue 2023 lähtien.