Metsästysharrastusta Ylivieskassa

Rauhoitusalueet ja metsästyskiellot

Rauhoitusalueet

Teerten ruokintapaikat :
Ruokintapaikkojen ympäristö rauhoitetaan 250 m:n säteellä metsästykseltä

Kauriin ruokintapaikat:
Kauriin ruokintapaikka sekä 100 metriä ympäristöstä, kauriin
metsästys kielletty.

Ruokintapaikan pitäjän tulisi merkitä ruokintapaikka
keltaisella nauhalla.

Metsästyskiellot

Raviradan ympäristö: kts. erillinen kartta + kesäkokouspöytäkirja 2017

  • Pekka Pakolan omistama maa-alue Laitavainio rek. nro 27:6 pinta-ala 2,18 ha ei ole seuralle vuokrattua aluetta. Tila sijaitsee Murrossa ja se on lammikkoaluetta.
  • Kanalintujen pyynti pelloilta ja turpeenottoalueilta kielletty.
  • Rautahaulien käyttö sallittu peltoalueilla sekä Kalajoen ranta-alueilla

Puhdistamolta Keskisenojaa myöden kääntyen Pohjannevalle (Pohjanoja) jota myöten Raviradan taakse, jossa raja jatkuu Mertuanojaa myöden Väärän tielle. Punaisen viivan eteläpuoleisella osalla kaikki metsästys kielletty.

Lisäksi Mertuanojan sillan ja Katisko-ojan risteyksen välisellä osalla vesilinnustus kielletty.